Michlbauer GmbH verwendet Cookies, um dir den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn du auf unserer Website fortfährst, stimmst du der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.

NAJUSPEŠNEJŠI NAČIN POUČEVANJA DIATONIČNE HARMONIKE

 • za vse starostne skupine (učenci od 7 do 77 let)
 • za vse prodajne modele harmonik (3- in 4-vrstne harmonike vseh tonalitet)
 • brez not, samo prijemi (5-prstni sistem)
 • sistematičen način učenja (vodeno učenje po korakih)
 • največja izbira literature (od lahkih do zelo zahtevnih pesmi)

Dragi prijatelj harmonike!

S poučevanjem igranja na diatonično harmoniko se ukvarjam že od 80-ih let. Vse se je začelo z enim učencem, nadaljevalo z dvema – danes pa je množica mojih učencev že tako velika, da je pravzaprav nepregledna. Kako
dobra je učna metoda, sem lahko vedno preverjal na svojih učencih. Skoraj vsi so me brez težav razumeli, saj je bila moja šola ustanovljena za osebe, ki se pred tem še nikoli niso ukvarjale z glasbo. Vsakomur, ki si je tega želel in ga je to zanimalo, sem odprl pot do aktivnega ukvarjanja z glasbo – tako je ostalo vse do današnjega dne. Zato lahko danes trdim, da je učni uspeh
v celoti zagotovljen. Seveda pa mora učenca to zanimati, tega si mora želeti.

Moja šola je nastala na začetku 90-ih. let, in sicer na podlagi prakse pri delu z učenci, starimi od 7 do 77 let – od lesarjev do lokalnih funkcionarjev, od gospodinj do primarijev. Moji učenci so bili celo člani dunajskih filharmonikov. Delal sem torej z zelo širokim, raznolikim krogom ljudi. Poučevanje me še danes močno veseli ne glede na to, kako so moji učenci že vešči igranja. Preprosto lepo je razveseljevati ljudi in skorajda ne mine dan, ko se kdo ne oglasi pri meni, da se zahvali za mojo preprosto učno metodo in za to, da se je na ta način srečal z glasbo.

PROF. FLORIAN MICHLBAUER
*1956

 • Učitelj harmonike
 • Skladatelj
 • Zborovodja
 • Ustanovitelj različnih narodno-zadavnoh ansamblov
 • Dobitnik nagrad na alpskih in avstrijskih tekmovanjih harmonikarjev
 • član prijateljev filharmonije (dunajski filharmoniki)

Florian Michlbauer velja za pionirja diatonične harmonike, že leta 1992 je izdal svojo prvo knjigo, vključno z videom. Z več kot 2.000 naslovi različnih glasbenih smeri, v zvezkih, ki so bili namenjeni praktični uporabi, je v veliki meri doprinesel k tako imenovanemu »bumu diatonične harmonike«, ki je prisoten še dandanes. Michlbauer z aktualno izdajo učnega gradiva postavlja nova merila pri pouku učenja harmonike.

Prstni red – tablature

Max Rosenzopf je leta 1975 na podlagi obstoječih tablatur za diatonično harmoniko razvil tablature za diatonično harmoniko, ki veljajo kot osnova za vse poznejše avtorje tablatur. Tablature s prstnim redom je na začetku 90-ih
let prejšnjega stoletja razvil Florian Michlbauer. Razlog za njihov nastanek je bila zanj nepregledna množica šol, ki so takrat obstajale, s katerimi si učenec ni mogel kaj dosti pomagati pri samostojnem učenju »prijemov« doma. Metoda Michlbauer daje jasna navodila, kje uporabiti kateri prst, kar predstavi s pomočjo lahko prepoznavnega sistema. Tako jim ni bilo več treba
poskušati, kako bi bilo najbolje razporediti prste.

Florian Michlbauer je šolo uredil povsem sistematično s prijemi dvoglasne tonske lestvice v tercah in jo nato dopolnil z najpomembnejšimi »dodatnimi prijemi«, ki jih lahko izvedete iz osnovnega položaja. S temi nekaj osnovnimi
elementi lahko že zelo kmalu zaigramo več sto skladbic in pesmi brez remikanja cele roke.

Igranje na diatonično harmoniko – popolnoma pravilno učenje že od samega začetka!

»Vsak, ki se želi naučiti igranja na diatonično harmoniko, lahko to stori tudi brez kakršnega koli predznanja« je prof. Florian Michlbauer dokazal že neštetokrat. Pogoji za to so predvsem veselje in navdušenje, vsekakor pa pravilni prvi koraki. Napačno naučene osnove je namreč težko popravljati. Nobenega glasbila se ni možno naučiti igrati na tako enostaven in hiter način, prav tako z nobenim glasbilom ne moremo v tako kratkem času igrati toliko pesmi kot z diatonično harmoniko. Iz teh razlogov je idealen inštrument za vse začetnike, ki končno želijo tudi sami igrati, najbolj priročna literatura zanje pa je ravno Michlbauerjeva metoda učenja. Ne glede na leta (7 ali 77 let), je to knjiga, primerna za vse starostne skupine.,

Florian Michlbauer je leta 1990 razvil metodo učenja, ki začetniku omogoči, da se sam ali s pomočjo učitelja nauči igrati diatonično harmoniko v zelo kratkem času. Razvoj metode je danes z novimi pedagoškimi spoznanji, ki temeljijo na izkušnjah, pridobljenih pri pouku, in s primerno glasbeno literaturo, izoblikoval tako imenovano »Michlbauerjevo tablaturo« oziroma metodo prijemov, ki se imenuje:

Michlbauerjeva metoda - najuspešnejši način poučevanja diatonične harmonike!

Michlbauerjeva metoda, zvezek 1
Učbenik diatonične harmonike

…je veliko več kot le uvod v branje tablatur. Dolgoletne, pri pouku pridobljene izkušnje in nova pedagoška spoznanja so vključena v sistematičen način nadgrajevanja.
Kot pri Lego kockah, spoznava učenec korak za korakom najrazličnejše prijeme, notne vrednosti, taktovski način in glasbena navodila. Dobro zveneče vaje, odlomki in pesmi zagotavljajo zabavo in veselje. Pregledno zasnovana zgoščenka oziroma CD z vsemi vajami pa ni samo motivacijska, ampak tudi pomembna za uspeh pri učenju.

Vsebina:

 • uvod v tablaturo
 • najpomembnejši prijemi osnovne pozicije v 2. vrsti
 • dvoglasna lestvica
 • enostavna spremljava z menjalnimi in terčnimi basi
 • notne in pavzne vrednosti od celinke do osminke
 • najpomembnejše glasbene razlage izvedbe
 • durovski načini in plesi (polka, Boarischer, valček…)

Za 3- in 4-vrstne harmonike
inkl. CD (tonaliteta C-F-B)

Št. naročila: EC3131
Cena: € 24,90

Vse dodatne informacije:

Irena Potočnik
Tel. 00386 (0) 40 284 808
Email: irena.potocnik@gmail.com

Jernej Brilej
Tel. 00386 (0)31 640 485
Email: jernej.brilej@gmail.com